Login Order cart
Hot deal
Thời gian còn lại
Máy lọc nước RO
Giá thấp đến cao | Giá cao đến thấp | Sản phẩm mới cập nhật
Máy lọc nước KAROFI tiêu chuẩn 7 cấp tủ IQ KT7-IQ
Máy lọc nước KAROFI tiêu chuẩn 7 cấp tủ IQ KT7-IQ
Tặng ấm siêu tốc 250.000
5,120,000 VNĐ
4,350,000 VNĐ
-15 %
Máy lọc nước RO Panasonic PN005 (5 lõi lọc)
Máy lọc nước RO Panasonic PN005 (5 lõi lọc)
Tặng bộ 3 lõi lọc 1,2,3
Liên hệ
Liên hệ
-12 %
 
Máy lọc nước RO Panasonic PN006 (6 lõi lọc)
Máy lọc nước RO Panasonic PN006 (6 lõi lọc)
Tặng bộ 3 lõi lọc 1,2,3
Liên hệ
Liên hệ
-33 %
 
Máy lọc nước RO Panasonic PN007 (7 lõi lọc)
Máy lọc nước RO Panasonic PN007 (7 lõi lọc)
Tặng bộ 3 lõi lọc 1,2,3
Liên hệ
Liên hệ
-31 %
 
Máy lọc nước RO Panasonic PN008 (8 lõi lọc)
Máy lọc nước RO Panasonic PN008 (8 lõi lọc)
Tặng bộ 3 lõi lọc 1,2,3
Liên hệ
Liên hệ
-30 %
 
Máy lọc nước RO Panasonic Vỏ IQ 7 cấp lọc
Máy lọc nước RO Panasonic Vỏ IQ 7 cấp lọc
Tặng bộ 3 lõi lọc 1,2,3
Liên hệ
Liên hệ
-28 %
 
Máy lọc nước RO Panasonic Vỏ IQ 8 cấp lọc
Máy lọc nước RO Panasonic Vỏ IQ 8 cấp lọc
Tặng ấm siêu tốc cao cấp
Liên hệ
Liên hệ
-28 %
 
Máy lọc nước RO Sanyo Vỏ IQ 7 cấp lọc
Máy lọc nước RO Sanyo Vỏ IQ 7 cấp lọc
Tặng máy ép hoa quả cao cấp
Liên hệ
Liên hệ
-14 %
 
Máy lọc nước RO Sanyo Vỏ IQ 8 cấp lọc
Máy lọc nước RO Sanyo Vỏ IQ 8 cấp lọc
Tặng máy ép hoa quả
Liên hệ
Liên hệ
-20 %
 
Máy lọc nước RO Sanyo Vỏ IQ 9 cấp lọc
Máy lọc nước RO Sanyo Vỏ IQ 9 cấp lọc
Tặng máy ép hoa quả
Liên hệ
Liên hệ
-20 %
 
Hệ thống lọc nước sinh hoạt
Hệ thống lọc nước sinh hoạt
12,500,000 VNĐ
9,500,000 VNĐ
-24 %
Máy lọc nước RO KA QUA 7 lõi lọc
Máy lọc nước RO KA QUA 7 lõi lọc
2,890,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ
-36 %
Lõi lọc Carbon Block
Lõi lọc Carbon Block
150,000 VNĐ
110,000 VNĐ
-27 %
Lõi lọc Cation
Lõi lọc Cation
250,000 VNĐ
200,000 VNĐ
-20 %
Lõi lọc khoáng đá
Lõi lọc khoáng đá
300,000 VNĐ
250,000 VNĐ
-17 %
Lõi lọc hồng ngoại xanh
Lõi lọc hồng ngoại xanh
300,000 VNĐ
250,000 VNĐ
-17 %
Lõi lọc Alkaline
Lõi lọc Alkaline
680,000 VNĐ
550,000 VNĐ
-19 %
Lõi lọc Nano Bạc
Lõi lọc Nano Bạc
Liên hệ
Liên hệ
-20 %
 
Carbon T33 ( Lõi Lọc 5 )
Carbon T33 ( Lõi Lọc 5 )
400,000 VNĐ
300,000 VNĐ
-25 %
Màng thẩm thấu ngược R.O
Màng thẩm thấu ngược R.O
850,000 VNĐ
700,000 VNĐ
-18 %
Lõi PP 1 micron
Lõi PP 1 micron
150,000 VNĐ
110,000 VNĐ
-27 %
Lõi than hoạt tính OCB
Lõi than hoạt tính OCB
150,000 VNĐ
110,000 VNĐ
-27 %
PP 5 micron
PP 5 micron
Liên hệ
Liên hệ
-22 %
 
Máy lọc nước Kangaroo KG106 (không tủ)
Máy lọc nước Kangaroo KG106 (không tủ)
Liên hệ
Liên hệ
-24 %