Login Order cart
Hot deal
Thời gian còn lại

Tìm theo

Thương hệu
Khoảng giá
Máy Xay Thịt
Giá thấp đến cao | Giá cao đến thấp | Sản phẩm mới cập nhật
Máy xay thịt Bluestone CHB-5175
Máy xay thịt Bluestone CHB-5175
2,500,000 VNĐ
2,120,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Gali GL-1903
Máy xay thịt Gali GL-1903
2,908,000 VNĐ
2,465,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Jackie JK 1900
Máy xay thịt Jackie JK 1900
719,000 VNĐ
610,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Zelmer 887.5 White
Máy xay thịt Zelmer 887.5 White
3,180,000 VNĐ
2,695,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Magic one MG63B
Máy xay thịt Magic one MG63B
507,000 VNĐ
430,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt công nghiệp Saiko MG-900
Máy xay thịt công nghiệp Saiko MG-900
1,545,000 VNĐ
1,310,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Lionstar 06G1
Máy xay thịt Lionstar 06G1
542,000 VNĐ
460,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Philips HR 1396
Máy xay thịt Philips HR 1396
1,138,000 VNĐ
965,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Khaluck KL-3076
Máy xay thịt Khaluck KL-3076
507,000 VNĐ
430,000 VNĐ
-15 %