Login Order cart
Hot deal
Thời gian còn lại
Máy Xay Các Loại
Giá thấp đến cao | Giá cao đến thấp | Sản phẩm mới cập nhật
Máy xay thịt Bluestone CHB-5175
Máy xay thịt Bluestone CHB-5175
2,500,000 VNĐ
2,120,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Gali GL-1903
Máy xay thịt Gali GL-1903
2,908,000 VNĐ
2,465,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Jackie JK 1900
Máy xay thịt Jackie JK 1900
719,000 VNĐ
610,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Zelmer 887.5 White
Máy xay thịt Zelmer 887.5 White
3,180,000 VNĐ
2,695,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Magic one MG63B
Máy xay thịt Magic one MG63B
507,000 VNĐ
430,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt công nghiệp Saiko MG-900
Máy xay thịt công nghiệp Saiko MG-900
1,545,000 VNĐ
1,310,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Lionstar 06G1
Máy xay thịt Lionstar 06G1
542,000 VNĐ
460,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Philips HR 1396
Máy xay thịt Philips HR 1396
1,138,000 VNĐ
965,000 VNĐ
-15 %
Máy xay thịt Khaluck KL-3076
Máy xay thịt Khaluck KL-3076
507,000 VNĐ
430,000 VNĐ
-15 %
Máy ép trái cây Panasonic MJ 70M
Máy ép trái cây Panasonic MJ 70M
2,120,000 VNĐ
1,390,000 VNĐ
-34 %
Máy ép trái cây Panasonic MJ L500
Máy ép trái cây Panasonic MJ L500
6,850,000 VNĐ
5,990,000 VNĐ
-13 %
Máy ép trái cây Panasonic MJ-DJ01(N)
Máy ép trái cây Panasonic MJ-DJ01(N)
Liên hệ
Liên hệ
-15 %
 
Máy ép trái cây Braun J700
Máy ép trái cây Braun J700
3,840,000 VNĐ
3,255,000 VNĐ
-15 %
Máy ép trái cây KoreaKing KOK-2099S
Máy ép trái cây KoreaKing KOK-2099S
1,309,000 VNĐ
1,110,000 VNĐ
-15 %
Máy xay sinh tố Philips HR 2056
Máy xay sinh tố Philips HR 2056
750,000 VNĐ
710,000 VNĐ
-5 %
Máy xay sinh tố Philips HR 2195
Máy xay sinh tố Philips HR 2195
2,990,000 VNĐ
2,440,000 VNĐ
-18 %
Máy xay sinh tố Philips HR 2102
Máy xay sinh tố Philips HR 2102
899,000 VNĐ
790,000 VNĐ
-12 %
Máy xay sinh tố Lion Sport 4218P
Máy xay sinh tố Lion Sport 4218P
1,000,000 VNĐ
850,000 VNĐ
-15 %
Máy xay cầm tay Braun MQ500
Máy xay cầm tay Braun MQ500
1,290,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ
-19 %
Máy xay cầm tay Braun MQ535
Máy xay cầm tay Braun MQ535
1,681,000 VNĐ
1,390,000 VNĐ
-17 %